boomkikker_hyla arborea_gijs damen

2018. Boomkikker en Kamsalamander in Vlaanderen. Eindelijk van de ondergang gered?

Lewylle I., Van de Poel S., Engelen P., Vantorre R., Hoeymans B., Alles P.-J., Soille R., Huygen D., Smeyers N., De Smedt E., Teugels W., De Smedt P. & K. Lambeets. 2018. Boomkikker en Kamsalamander in Vlaanderen. Eindelijk van de ondergang gered? Rapport Natuurpunt Studie 2018/11, Mechelen

Boomkikker en Kamsalamander zijn amfibieën die omwille van hun Europese bescherming regelmatig onder de aandacht komen. Ze prijken vaak op infopanelen en folders als ambassadeur voor een gebied of een natuurproject. Er worden al geruime tijd inspanningen gedaan om deze soorten te beschermen.
Maar die waren lange tijd niet altijd even succesvol. Het is pas sinds 2007 dat er dankzij grootschalige acties en gericht beheer successen worden geboekt. Dit voornamelijk dankzij lokale en provinciale initiatieven. Sinds 2015 worden soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) op niveau Vlaanderen opgemaakt. Zijn dergelijke SBP's eindelijk het stapje hogerop? In dit rapport vind je het relaas over het wel en wee van beide soorten met een bespreking van succesvolle maatregelen waarop toekomstige SBP’s voor Boomkikker en Kamsalamander verder kunnen bouwen.

Lees hier het volledige rapport: Boomkikker en Kamsalamander in Vlaanderen (.PDF).

Natuurpunt Studie 2018/11
contact: studie@natuurpunt.be
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
studie@natuurpunt.bewww.natuurpunt.be


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 17-07-2018 07:06:15