boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Positieflijst reptielen toch niet zo positief

Huisdieren zijn voor veel mensen een hobby vol passie, een bron van vriendschap en vermaak en een verrijking in het leven. Wellicht terecht? Voor anderen een consumptiegoed, verkocht uit winstbejag en gekocht in de waan van het moment, vaak met een flagrant gebrek aan kennis. Wellicht fout? Sommige natuurliefhebbers vinden het dan ook niet geoorloofd om dieren in gevangenschap te houden. Een moeilijk onderwerp, en ook bij de leden van Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt, zijn de meningen verdeeld. Over het houden van reptielen in terraria zijn we het wel eens. Het welzijn van reptielen in gevangenschap moet gestoeld zijn op duidelijke en afdwingbare criteria en het risico op negatieve invloeden op natuurlijke ecosystemen moet worden uitgesloten.

Sinds 1 oktober 2019 ging de positieflijst voor reptielensoorten van kracht. Een lijst waarin opgesomd staat welke reptielensoorten als huisdier mogen gehouden worden. Initiatiefnemer is het kabinet van minister Ben Weyts. Het doel van de lijst is het verbeteren van het dierenwelzijn. Hyla vindt dat deze lijst onvoldoende garantie biedt om het welzijn van reptielen in gevangenschap te verbeteren. Bovendien lijkt het alsof de wetgever bij het opstellen van deze lijst oogkleppen op had: thema’s die buiten het dierenwelzijn vallen werden schromelijk over het hoofd gezien. Zo prijken zowel Europees beschermde als invasieve soorten op deze lijst.

Lees hier onze volledige reactie!


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 14-10-2019 12:30:17