boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Pelophylax, de groene wachters aan de waterkant.


Groene kikkers zijn nu in veel landen beschermd, waardoor het verboden is dieren in de natuur te vangen en te doden. Daarbij komt nog dat ze wellicht tot de interessante herpetologische studie objecten behoren, gezien hun merkwaardige biologische eigenschappen van de groene kikker...
Deze monografie is een synthese van die wetenschappelijke literatuur en heeft als doel de meer geïnteresseerde lezer vertrouwd te maken met de biologie van deze amfibieën.
De nadruk wordt gelegd op de unieke voortplantingsstrategie van enkele vormen uit de groenekikkerfamilie, waarvan heel wat soorten op de koop toe moeilijk op basis van uiterlijk te determineren zijn.

Auteur: Robert Jooris
Uitgave
: Natuurpunt - Natuurhistorische reeks 2002/1, 161 pagina's, Prijs: € Uitverkocht
Te koop bij: -


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 30-04-2018 14:13:18