boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Groene kikkers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een monografie over de verspreiding van alle in Vlaanderen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest levende groene kikkers is recent verschenen in de reeks rapporten van Natuurpunt Studie. Dit rapport is het resultaat van jarenlang veldonderzoek door Robert Jooris (Natuur.Studie) en Griet Holsbeek (KUL, Laboratorium Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie).
De belangrijkste hoofdstukken die in het rapport besproken worden behandelen de systematiek van de groene kikkers, het ontstaan en de evolutie van het ingewikkeld voortplantingssysteem van het soortencomplex, hun levenscyclus, de soortbepaling op basis van morfologische en morfometrische kenmerken, paringsroepen en moleculair onderzoek. Kortom, alles wat je over groene kikkers moet weten.

Uitgave: Rapport Natuur.studie, nummer 2, 2010 Robert Jooris,Griet Holsbeek

Deze uitgave kunt u hier downloaden: Groene kikkers in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.PDF - 18,2 MB) vinden.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 30-04-2018 14:00:46