boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Kenmerken

De vuursalamander (Salamandra salamandra) is één van onze mooiste amfibieën. Het is een glanzend dier met een zwarte grondkleur die geel gevlekt is. De larve van de vuursalamander is donker gepigmenteerd. De staart is zeer stomp en heeft een afgerond uiteinde. Aan de basis van de ledematen is er een gele of geelachtige vlek.

Levenswijze

Een typisch nachtdier dat houdt van koele en vochtige loofbossen, vooral in beukenbossen maar soms ook in open naaldbossen met een goed ontwikkelde mos- en kruidlaag. Overdag verbergt hij zich doorgaans onder stenen of houtstronken en in holten. De vuursalamander paart op het land en dat gebeurt steeds volgens een vast ritueel: het mannetje achtervolgt het vrouwtje en probeert het te immobiliseren door zijn snuit tegen haar romp te drukken. Dan schuift hij onder haar door en tilt haar van de grond. Hij omklemt met zijn voorpoten die van het vrouwtje van achteren en drukt vervolgens zijn kop tegen haar keel. Met zijdelings heen en weer bewegingen van de staart stimuleert hij de cloaca van het vrouwtje. Gaat die op zijn "avances" in dan zet het mannetje een spermatofoor af en legt zijn staart opzij zodat het vrouwtje de spermatofoor met behulp van de cloacalippen kan opnemen. De periode waarin de larven in onze streken kunnen afgezet worden, duurt van oktober tot april.

Verspreiding

Vlaanderen mag als 1 van de noordwestelijke limietregio's beschouwd worden van het Europees areaal. De meeste populaties komen voor in de Vlaamse Ardennen, in eikenbeukenbossen op hellingen waar diverse beekjes en bronnetjes met zuurstofrijk en koel water en stilstaande bospoelen optimale overlevingskansen bieden aan de larven. De waterhabitats zijn meestal ondiep, het water zeer helder en vrijwel vegetatieloos en met een pH van 5.5 tot 7.5. Andere bekende plaatsen waar vuursalamanders voorkomen zijn o.a. het Hallerbos, het Zoniënbos, het Meerdaalwoud en de Voerstreek. Vuursalamanders bereiken in onze streken een lengte van 20 cm en kunnen vrij oud worden. Ze zouden niet zelden een leeftijd van 20 tot 25 jaar bereiken.
Verspreidingskaart in België van 2010 tot vandaag (waarnemingen.be).

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 18-01-2018 10:57:40