boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe

De taxonomie en systematiek van de Europese reptielen en amfibieën is de laatste jaren sterk gewijzigd, maar er was tot vandaag geen moderne, up-to-date veldgids beschikbaar die deze soorten volledig beschreef. De laatste geïllustreerde veldgids voor de Europese reptielen en amfibieën werd 38 jaar geleden voor het eerst gepubliceerd en blijft ondanks herdrukken en nieuwe uitgaven, verouderd. Deze belangrijke, nieuwe veldgids behandelt al deze tekortkoming. Elke soort wordt tot de kleinste detail besproken met de focus op identificatie. Verder wordt de geografische variaties, de verspreiding, habitat en gedrag beschreven. Een gedetailleerde up-to-date kaart is ook voor elke soort beschikbaar. De schitterende kleurenillustraties, door de kunstenaar Ilian Velikov, illustreren elke soort en al hun belangrijkste variaties; ook zijn er kleurenfoto's opgenomen voor de meeste soorten. Deze baanbrekende nieuwe gids zal DE definitieve veld-referentie voor deze twee groepen van dieren worden!


The taxonomy and systematics of European reptiles and amphibians have changed a lot in recent years, yet there is no modern, up-to-date field guide available that comprehensively covers all the species. The last illustrated field guide to European reptiles and amphibians was first published 38 years ago, and remains oudated despite occasional reprints and new editions. This major new field guide addresses this deficiency. Every species will be covered in detail with a focus on identification and geographical variation; species texts also cover distribution, habitat and behaviour. A detailed up-to-date map is also included for each species. Superb colour illustrations by talented artist Ilian Velikov depict every species and all major variations, and colour photographs are also included for most species.This groundbreaking new guide will become the definitive field reference for these two groups of animals!

Auteurs: Jeroen Speybroeck, Wouter Beukema, Bobby Bok, Jan Van Der Voort

ISBN: 9781408154595, Bloomsbury Natural History

Te koop bij: Natuurpuntwinkel (tel. 015/43 16 88; winkel@natuurpunt.be)


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 26-11-2016 14:14:42