Skip to content

Einde paddentrek 2018: schermen komende week afbreken

Beste,

Vooreerst: door een onverwachte ziekenhuisopname vanaf 21 maart 2018 zijn de paddenvoorspelmailtjes plots gestopt.

De meesten van jullie kregen echter van onze webmaster Gijs Damen een mailtje met de melding dat meer info over het verloop van de paddentrek kon worden gevonden op onze paddenblog.

Het is een erg vreemd seizoen geworden, met een ongemeen vroege start op 24 januari 2018, een erg lange vorstperiode (met dank aan de stevige poolwervel) en een lang aanslepende uitloper.

Zit de trek er nu op? Vermoedelijk nog steeds niet helemaal maar het lijkt er toch sterk naar dat het overgrote deel de oversteek heeft gemaakt. Dag na dag daalt het aantal heentrekkers en stijgt het aantal terugtrekkers. Tijd dus om in de loop van komende week de schermenop te breken, alle gegevens te verzamelen en die in te voeren in het paddenportaal.

Van zodra het gros van de gedetailleerde dag-per-dag-gegevens is ingevoerd in het paddenportaal, zullen we kunnen inschatten of we er een slecht, gemiddeld of goed jaar hebben opzitten. Op het eerste gezicht ziet het er zeker niet slecht uit.

Rest me om iedereen alweer hartelijk te bedanken voor alle geleverde inspanningen, voor zoveel enthousiasme, voor de schitterende resultaten en de warmte en vriendschap die van jullie uitgaat.

Het spijt me dat ik dit jaar niet de ganse periode de best mogelijke ondersteuning heb kunnen aanbieden maar met www.paddenoverzet.bewww.hylawerkgroep.be en de paddenblog (die in de periode van mijn ziekteverlof keurig werd aangevuld door Gijs en Johan) is het vast wel gelukt om er alweer een mooie editie van te maken.

Aangezien ik nog wel even in ziekteverlof zal zijn, zal mijn out-of-office-reply ingesteld blijven, zowel op mijn professioneel e-mail-adres als op mijn privé e-mail adres (best dus nog eventjes geen mailtjes sturen tot we weer op post zijn).

Het was in elk geval erg fijn en hartverwarmend om opnieuw zoveel drive en liefde voor de natuur van jullie te mogen ervaren.

Met vriendelijke groeten,

 

Dominique

Categorieën: 2018

Nog altijd heentrek op woensdagavond 4 april

Beste paddenoverzetters,

Woensdagavond leverde nog steeds heel wat heentrek op, al begint het percentage terugtrek toch te stijgen. Woensdagmiddag was er ook heel wat activiteit op diverse poelen met eierleggende padden. Het weer was tamelijk zacht met zo'n 14 graden. Geregeld vielen er enkele stevige buien, soms met hagel. In de avond werd het droger en het kwik bleef rond 12 graden schommelen. Dat leverde 40 geregistreerde dieren op Senthout Duffel op. Die komen er dus bij waardoor het subtotaal nu boven de 2.500 ligt (2.518 om precies te zijn), dat zijn nog enkele dieren tekort om het mooie jaar 2006 te kloppen (2.523) en nog 81 dieren verwijderd van het record uit 2010 (2.599 dieren). Het wordt dus spannend, want bij die 40 dieren zaten nog heel wat heentrekkers, ja er werden zelfs 3 koppels op de weg gevonden wat 100% zekerheid geeft op heentrek. Gaan we dat record dan toch nog breken of stranden we er net onder?

Donderdag wordt een koele dag omdat de wind kantelt naar het NW door een naderend en ontwikkelend hogedrukgebiedje. Eerst zou een buienlijn nog regen bezorgen, maar daarna klaart het op. We moeten het stellen met maxima in de buurt van 8 graden, wat toch wel koud is voor begin april. Door de opklaringen gecombineerd met de koude lucht zal het donderdagavond 5 april snel afkoelen in de avond. De nacht zou zelfs grondvorst kunnen opleveren. Trek dus geen conclusies als paddentrek uitblijft of tegenvalt op donderdagavond, het kan het weer zijn.

Vrijdag begint fris, maar het hogedrukgebiedje wordt sterker en schuift tegelijk door naar Duitsland en Polen waardoor wij in een zuidelijke stroming te voorschijn komen. Het blijft droog en waarschijnlijk ook redelijk zonnig. De temperaturen kunnen stijgen naar 17 à 18 graden, ideale weersomstandigheden om eitjes af te zetten in de lentezon. Ondanks de opklaringen nemen we die zachtheid vrijdagavond mee: als trek dan uitblijft is het gedaan, is er toch nog trek dan kan dat heen- of terugtrek zijn. Het onderscheid goed maken is heel belangrijk. Maar dat zien we vrijdag wel weer.

Donderdagavond 5 april lijkt door de snel afkoelende temperaturen maar een rustige avond te worden, maar zeker heentrekkers zullen waarschijnlijk ook in koelere omstandigheden de oversteek wagen. Best dus dat je bij schemering op de actieplaats aanwezig bent, want tussen zonsondergang en het eerste uur kan er zelfs bij koele temperaturen altijd een piekje zijn.

Het is dus nog niet altijd niet gedaan met de paddentrek, maar alles lijkt erop dat we toch de laatste avonden ingaan. Meer nieuws in een volgende Hylakrant wellicht over zo'n 20 uren.

Tot morgen. Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs
Categorieën: 2018

Heentrek blijft maar doorgaan!

Beste paddenoverzetters,

De paddentrek is nog altijd niet voorbij. Op actieplaats Senthout werden maar liefst een 80-tal dieren gevonden. Hiervan waren er 7 heel zeker terugtrek, maar zeker 70% van de gevonden dieren waren duidelijk heentrekkers. Zo werden er 2 koppels gevonden op straat (amplexus) en in de emmers zijn er heel wat koppels gevormd. De mix van heen- en terugtrek blijft dus maar duren, met de heentrek toch nog duidelijk in de meerderheid. 

Dat het ideaal trekweer was afgelopen dinsdagavond mag duidelijk zijn: 11 tot 12 graden en in Duffel net een stevige bui vlak voor het invallen van de schemering waardoor alles er kletsnat bijlag. Ook 4 groene kikkers werden gevonden vroeg op de avond.. Mochten we dit weer enkele weken geleden gehad hebben zou het nog veel drukker geweest zijn, nu spreken we enkel van de achterhoede. Maar hoe groot is die nog? Met wat we weten na vanavond is dat de paddentrek nog altijd niet voorbij is en het dus onverstandig is de acties al af te blazen. Ook vanavond vielen er minstens 4 slachtoffers bij onze aanwezigheid, niet aanwezig zijn zou beslist meer verkeersslachtoffers opleveren.

Situatie in Leopoldsburg: Hier is de heentrek volledig beëindigd en vinden we nog enkel dieren die terugtrekken.

Woensdagavond lijkt opnieuw redelijk goed paddentrekweer, zacht weer met mogelijk opnieuw nattigheid. Aanwezigheid is heel zeker gewenst. Op iets verdere termijn schijnt een hogedrukgebied zich wel te gaan ontwikkelen vanuit Midden Europa en die zou een uitloper produceren richting Noordzee. Aan de noordoostflank van dit hoog stroomt tijdelijk frissere lucht binnen en die is belangrijk voor donderdag want dan wordt het hooguit 10 graden overdag gevolgd door een koude heldere nacht met mogelijk zelfs een graadje vorst. Vrijdag is het hogedrukgebied doorgeschoven en stroomt opnieuw zachte zuidoostenwind binnen aan de westflank van het hoog waardoor na een koude start het warm wordt met 18 graden als maxima. Het wordt droog en zonnig. Die opklaringen nemen we mee naar de avond, maar afkoelen gebeurt maar traag.

Conclusie, ik geef volgende avonden de volgende codes qua trekintensiteit.
- woensdagavond 4 april - code rood of oranje
- donderdagavond 5 april - code geel of groen
- vrijdagavond 6 april - code geel of oranje
Deze codes geven de trekintensiteit weer op basis van de meteorologische omstandigheden, maar houden geen rekening met het stilvallen van de paddentrek die er ongetwijfeld één dezer aankomt, maar zoals hierboven gesteld voldoen we nog lang niet aan de voorwaarden om de paddenacties af te blazen. Onze dagverantwoordelijken blijven volgens schema dus voorlopig aanwezig. Bij betrokken weer begint de paddentrek omstreeks 20.45 uur, bij zonnig weer is het eerder 21.10 uur dat de trek opstart. 

Tot morgen voor een nieuw verslag van woensdagavond.

Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs
Categorieën: 2018

Achterhoede heentrek, voorhoede terugtrek

Beste paddenoverzetters,

Paasmaandag was de voorspelde zachte lucht gearriveerd met maxima van 14 graden. Paaszondag zaten we nog een polaire lucht met amper 8 graden. Die zondagavond kelderde het kwik naar zo'n 3 à4 graden. Het leverde 2 mannetjes padden op.

De paasmaandagavond ging in met wat regen net genoeg om de straat nat te maken, belangrijker dan dat is de 11 graden waarmee we de avond ingingen, dat is behoorlijk zacht. Om 20.57 uur werd de eerste pad gevonden, een terugtrekker. Even later werd het tamelijk druk met ook weer enkele koppels (amplexus) wat duidelijk wijst op heentrek en toen wisten we dat de heentrek nog steeds niet helemaal gedaan is. Om 22.45 uur hielden we de avond voor bekeken met 50 dieren als totaal. 5 koppels werden gevonden en ook heentrek zowel bij mannetjes als vrouwtjespadden, het duurde dan ook niet lang of er waren nog bijkomende koppels gevormd in de emmer.  50 dieren is redelijk weinig bij toch redelijk ideale weersomstandigheden, want ook om 22.45 uur was het nog 11 graden: elke ronde die we deden leverde wel 1 of 2 dieren op, maar echt druk kon je het zeker niet noemen. Mochten deze weersomstandigheden een week geleden geweest zijn, was dit waarschijnlijk een topavond geweest, nu bleef het bij code oranje.

Uit deze maandagavond 2 april kunnen we besluiten, dat er nog een achterhoede onderweg is in heentrek, maar dat tegelijk de voorhoede nu echt wel zijn eitjes heeft afgezet en op de terugweg is.

Of er dinsdagavond nog heentrek zal zijn, wordt morgen beantwoord. Aan de weersomstandigheden zal het zeker niet liggen, met maxima morgen tot wel 17 graden en de nodige wisselvalligheid zit er opnieuw een natte of minstens vochtige avond aan te komen met temperaturen die vergelijkbaar zijn met maandagavond. Dit zou dus opnieuw paddentrek moeten opleveren, tenzij het voorbij is natuurlijk. Dinsdagavond 3 april zullen we het antwoord kennen.

Op Senthout zitten we nu op een subtotaal van 2.408 dieren, dat is een heel mooi cijfer, maar nog altijd een kleine 200 dieren verwijderd van het record, al denk ik niet dat dat nog zal gaan sneuvelen.

Hylakrant houdt je op de hoogte en zolang we koppels vinden blijven we doorgaan!

Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs
 
Categorieën: 2018

Paddentrek (heentrek) nog niet helemaal voorbij

Beste paddenoverzetters,

Zoals gezegd krijg je een verslag van de paddentrek vanavond. En die was er wel
degelijk. Om 18.00 uur was het vrijdag 30 maart nog droog en zo'n 13 graden warm. Daarna was het koufront daar, dat front bevatte met eerder buïige regen met tijdelijk een serieuze windvlaag. Helaas zorgde de eerste buienlijn ook voor een serieuze keldering van de temperatuur van 14 graden naar 5 graden. We gingen de avond in met 5 graden, niet echt ideaal. Met momenten druppelde het, dan was het weer droog en soms viel er een flinke scheut water. Wat leverde dat op, op actieplaats Senthout? 77 dieren is zeker niet verwaarloosbaar, maar was het nu heentrek of terugtrek. We vonden 5 koppeltjes padden, wat zonder enige twijfel heentrek is. Verder was er ook een drachtige wijfjesbruine kikker, ook dat was dus heentrek. Tot slot 49 hitsige mannetjes, ook dat was heentrek. In totaal vonden we ook 11 vrouwtjes, hiervan waren er zeker 7 terugtrek. Ten eerste tolereerden zij geen mannetjes op hun rug, de huid was al minder glad dan bij heentrekkers en bovendien zijn ze minder dik door de eierafzetting. Van soorten is nog te vermelden dat het eerste wat we vonden een groene kikker was, 1 alpenwatersalamander werd ook gevonden. De conclusie is dan ook dat er nog een heel groot percentage heentrek is en dat de hele paddentrek dus nog niet voorbij is.

Wat brengt zaterdagavond? Zoals gezegd zijn we sinds het overtrekken van het buiïg koufront in de vroege avond van vrijdag 30 maart in frissere lucht belandt. Dit uit zich vooral in koudere bovenluchten. Een nog koude bel in de bovenluchten trekt in de loop van zaterdagnamiddag over en geeft enkele buien. Dankzij de opklaringen halen we toch 13 graden. In de avond zal het echter naar alle waarschijnlijkheid sterk afkoelen, maar als de straat nat ligt deert hen 5 graden blijkbaar niet, dat hebben we vrijdagavond gezien. Waakzaamheid is aangewezen. Ik geef code oranje.

Zondag 1 april (Pasen) draait de wind tijdelijk naar het noorden en wordt het moeite 8 misschien net 10 graden overdag. Zondagavond zou kou zijn, mogelijk een piekje paddentrek in de eerste uren van de avond om daarna stil te vallen, daarom code geel. 

Maandag 2 april kantelt de wind juist naar ZZW bij de nadering van een nieuwe actieve depressie. De precieze omstandigheden van die avond zijn nog onvoldoende gekend. De meeste modellen geven het warmtefront nog komende en het zou ons pas in de loop van dinsdag bereiken. Vanaf dan lijkt er een 3-daagse periode aan te komen met maxima  tot 16 graden en ook zachte nachten met minima niet meer onder de 10 graden. De regen op geregelde tijdstippen moeten we erbij nemen. Ideaal paddentrekweer met andere woorden. Dat maakt het ons simpel: is er intense paddentrek op dinsdagavond dan is de heentrek van de paddentrek nog niet voorbij. Blijft intense paddentrek uit dan kunnen we het seizoen afsluiten.

Ik ben van zaterdagmorgen tot maandagnamiddag op weekend. Er zal dus geen Hylakrant verschijnen dit paasweekend, maar met deze tips kunnen jullie wel verder denk ik.
 
​​
Samengevat:
- Zaterdagavond 31 maart: redelijk intense paddentrek wordt er verwacht (code oranje), op voorwaarde dat er nog heentrek is
- zondagavond 1 april: weinig trek en als er toch trek is, dan zal dat vroeg in de avond zijn (code geel), op voorwaarde dat er nog heentrek is, anders code groen
- Maandagavond 2 april is nog onduidelijk
- Dinsdagavond 3 april zou perfect weer moeten opleveren en ik geef code rood: dit wordt de avond om al dan niet de paddenacties af te blazen.


Pas na maandagavond 2 april zal je er opnieuw terug één ontvangen.

Tot maandag of dinsdag voor een nieuwe Hylakrant;

Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs
Categorieën: 2018

Een uitzonderlijke waarneming op het einde van de paddentrek

Beste paddenoverzetters,

Nationaal coördinator Dominique Verbelen is ziek. Bij deze neem ik het even om heel Vlaanderen te informeren zo in de laatste fase van de paddentrek. We wensen bij deze Dominique veel beterschap.
Gijs Damen plaatst alles op de paddenblog en stuurt dit bericht door naar  alle gekende adressen van de paddenportaal want het exacte mailadressenbestand van Dominique hebben we niet.

Het is dus behelpen, maar we hopen jullie zo goed mogelijk te informeren, want het kan dit weekend even ingewikkeld worden voor paddenoverzetters met minder ervaring zo in de laatste fase van de paddentrek.

Even rapporteren over donderdag. Donderdag 29 maart was een overwegend droge dag met opklaringen en stapelwolken, waarbij uit sommige wolken plaatselijk wat stofhagel viel, een teken van koude bovenluchten door polaire lucht. In de avond dikten de wolken aan bij de nadering van een storing uit het zuidwesten, een zwakke occlusie die wat zachtere lucht bij zich had. Door de wolken en soms enkele druppels regen bleef het kwik hangen rond de 8 à 9 graden. Redelijk goed weer voor een stevige avond paddentrek, maar die bleef uit. Niet dat er geen paddentrek meer was, maar 25 amfibieën is bitterweinig met dit weer. Enkele avonden geleden hadden deze omstandigheden waarschijnlijk een topavond opgeleverd. We zitten dus waarschijnlijk in de fase van de achterban van heentrekkers. 3 van de 25 dieren waren heel zeker terugtrek. Het is dus niet zo eigenaardig nu padden te zien lopen in alle mogelijke richtingen. Heen en terugtrek is niet altijd zo evident, maar een belangrijk kenmerk is paargedrag of niet en ook de huid is bij terugtrekkers al wat meer korrelig. Verder zijn terugtrekkers (zeker bij de vrouwtjes) een pak magerder en willen absoluut niet aangeraakt worden.

Zoals het er nu naar uit ziet zal de paddentrek de komende avonden stilaan uitdoven, maar het is mogelijk nog enkele avonden te vroeg om de paddentrek helemaal af te blazen.

Vrijdagavond 30 maart ziet er wat het weer betreft heel goed uit. Na een frisse start zal vrijdag droog starten met opklaringen na de nachtelijke buien of tijdelijke regen verbonden aan de eerder genoemde occlusie. Een volgende depressiekern komt naar het NO en daardoor stuwt een zuidenwind het kwik omhoog naar misschien wel 14 graden. In de late namiddag of avond komt een koufront opzetten met regen. Tijdens de avond zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog in de zachte lucht vertoeven waardoor de omstandigheden goed zouden moeten zijn voor paddentrek. Als de weersomstandigheden zo zouden zijn, en er zou geen of nauwelijks paddentrek zijn dan denk ik dat we zaterdag de paddenoverzet 2018 kunnen beëindigen. Het is uiteraard aan elke actie om na te zien of dit zo is, want dit kan van plek tot plek veranderen.

Ook op de poelen was er donderdagavond veel activiteit in de poelen met redelijk wat rondzwemmende koppeltjes. Er werden nieuwe eierlegsels gevonden, niet zo heel erg veel momenteel, maar ik heb de indruk dat de eierlegsels dieper liggen dan anders en daarom moeilijker te vinden zijn. Mogelijk heeft dit te maken met de winterprik van half maart?

De voorwaarden die ik heb opgesomd in de vorige Hylakrant om de paddenoverzetacties stop te zetten lijken zich stilaan te gaan voltrekken (zie hylakrant 29 die zowel op de paddenblog als op de afdelingswebsite staat: zie www.natuurpuntoudespoorweg.be).

Voorlopig blijven we echter nog controleren. Wie nog geen padden heeft gezien en deze nog wil zien, zal de komende avonden moeten komen, wie de achterhoede heentrek nog wil helpen of de terugtrekkers veilig de baan overhelpen mee wil komen overzetten, moet nu komen. Het is het moment, want het lijkt erop dat het na Pasen voorbij is en normaal gezien is er dan nog amper een pad te zien. Helaas zal het paasweekend minder ideaal weer opleveren voor onze paddenoverzet door de tijdelijke instroom van polaire lucht waardoor we voorzichtig moeten blijven. Er zijn modellen die op paaszondag amper 7 graden geven en nachtvorst. Andere weermodellen zijn wat optimistischer maar echt warm wordt het niet en al zeker niet in de avond of nacht. Dinsdag komt er transport op gang van lucht van subtropische oorsprong door een nieuwe depressie, met bovendien ook geregeld regen. Als die show doorgaat weten we met 100% zekerheid of de paddentrek gedaan is of niet, want dit moet paddentrek opleveren en als dat niet gebeurt is het gedaan. 

Misschien worden vrijdagavond al een pak wijzer.

Hylakrant blijft jullie informeren. Wie wil meedoen wordt omstreeks 20.30 uur op de actieplaatsen verwacht zodat de eerste avondpiek het zeker overleefd.

Nog dit. Donderdagavond 30 maart wordt een dag om nooit te vergeten. Vanavond kreeg ik bericht dat er in Kontich-Waarloos een albino mannetjes pad zou gevonden zijn. Bij een albino ontbreekt elk pigment, in alle delen van het lichaam. Je kan dus niet een beetje albino zijn, net zo min als je een beetje zwanger kan zijn. Zo'n albinopad is een uiterst zeldzaam verschijnsel.
Ik ben uiteraard meteen gaan kijken en op dat moment dat ik er was, was er ook iemand van ATV: hierbij het filmpje: https://atv.be/nieuws/video-uitzonderlijke-vondst-in-kontich-de-albinopad-57717
Met het fototoestel van het werk heb ik dan zelf ook nog een pak foto's gemaakt, want misschien zie je dit fenomeen wel nooit meer in je leven.

Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs
Categorieën: 2018

Heentrek nog altijd niet voorbij, vanavond code geel!

Hoi,

Na de laatste zwakke overzetdagen vragen velen onder jullie zich misschien af of  de paddentrek nu (eindelijk) voorbij is?

Vooraleer de paddentrek af te blazen moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  1. De voortplantingspoelen moeten vol eieren liggen en de volwassen dieren op enkele hitsige mannetjes na moeten allemaal uit de poel zijn: Dat is momenteel absoluut niet het geval
  2. Er mag geen paddentrek meer worden geconstateerd en al zeker niet bij niet ideaal weer: ook aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, dinsdag vonden we zelf nog 10 koppels.
  3. Als er padden worden waargenomen op de straten trekken ze allemaal van de poel weg en meestal doen ze dit ook erg snel (ze blijven niet op de weg zitten): Ook dat is niet het geval

De conclusie is dan ook, de heentrek is nog niet helemaal voorbij.

Wat brengt donderdag 29 maart? Donderdag start koud met kans op een graadje grondvorst. Overdag zal een zuidelijke bries het kwik richting zowat 10 graden stuwen. We zitten echter in oorsprong polaire lucht. Overdag blijft het overwegend droog dankzij een zwak hogedrukgebied, maar in de namiddag zal mede door de koude bovenluchten de onstabiliteit toenemen en is de kans groot op buien, zelfs met hagel en onweer voor in het westen van het land. In de avond zal het zeker bij opklaringen snel afkoelen waardoor we waarschijnlijk opnieuw code geel zullen noteren. 

Vrijdag 30 maart zouden we tijdelijk in zachtere lucht belanden waardoor het ook in de avond zachter zal zijn mogelijk met regen. Op voorwaarde dat de heentrek nog niet voorbij is geeft dat code oranje of rood.

Zaterdag en zondag zou het overwegend droog blijven maar zou een noord of noordoostelijke wind het weer fris maken met temperaturen die met moeite 10 graden halen overdag en kans op nachtvorst in de nachten.

Maandag- of dinsdagavond lijkt het weer om te slaan. Een depressie voert zachte zuidwestelijke lucht aan waardoor het zo'n 14 à 15 graden kan worden met regen en zachte natte avonden. Als er dan geen paddentrek meer is, kunnen we het paddentrekseizoen 2018 afblazen, maar zover is het dus nog niet ... .

Voorlopig blijven we aanwezig op de actieplaatsen tot nader bericht.

Met vriendelijke groeten,

Johan en Gijs

Categorieën: 2018

Heentrek paddenoverzet is nog volop bezig

Er was een code rood aangekondigd voor dinsdagavond en die hebben we gekregen. De heentrek is zeker nog niet gedaan! 

Wellicht ging de paddentrek de hele nacht door, want rond middernacht lag het kwik wat hoger met zo'n 8 graden. Het weer was dan ook redelijk goed. Het regende tot ongeveer 21.30 uur. Met 6 graden in het begin van de avond was het wel wat frisser dan voorspeld, maar dat hield de dieren dus niet tegen.

En woensdag 28 maart dan? Het zou overdag opnieuw gaan regenen en ook een fractie zachter worden met maxima van 10 graden. Of het nog zal regenen in de avond is niet meteen duidelijk en afhankelijk van de snelheid van de storing die overtrekt. De kans dat de straten er weer nat bijliggen is groot, dus geef ik nog maar eens code rood of oranje, op voorwaarde dat de heentrek nog niet gedaan is. Toch wijzen de vijf terugtrekkers en het gegeven dat de eierafzetting nu echt begonnen is dat we in de laatste fase zitten. We weten dus niet of redelijk ideaal paddentrekweer ook effectief veel paddentrek zal opleveren. Afwachten....

Categorieën: 2018

Dinsdagavond nog een piekavond?

Maandagavond leverde niet zoveel op. Logisch, want het klaarde helemaal op na een droge dag met maxima die rond 10 graden schommelden. Door die opklaringen kelderde het kwik snel. Alle gevonden dieren waren wel heentrek. 

 Of het aantal nog zal aandikken en of de paddentrek nu bijna gedaan of niet, weten we mogelijk dinsdagavond. Het lijkt een regenachtige dag te worden: een depressie met tal van storingen trekt overdag en 's nacht ten noorden van ons over. Een eerste storing, een zwakke occlusie trekt 's morgens vroeg al binnen met lichte regen, daarachter zit een warmtefront dat een pak actiever is met soms matige regen. Achter dit front stijgt het kwik tot net geen 10 graden. Die temperaturen nemen we mee naar de avond, met zowat 8 à 9 graden en nog steeds regen zou dit een piekavond moeten geven. Enige onbekende is wel hoeveel dieren er nog onderweg zijn. Ik ga er vanuit dat het er best veel zouden kunnen zijn en daarom geef ik een code rood. Mogelijk zal er heen- en terugtrek door elkaar zijn. In de loop van de nacht trekt een koufront binnen met daarachter frissere polaire lucht maar dan is het al woensdag. Dat kan zelfs onweer geven en enkele stevige maartse buien met hagel.

 De weerkaarten lijken nu zeker dat de winter niet meer zal terugkomen. Het wordt een komen en gaan van depressies met maxima net boven de 10 graden die stilaan wat stijgen naar zowat 13 graden. Daarom denk ik dat de paddentrek zal doorgaan tot hij definitief gedaan is.

Johan

Categorieën: 2018

Uitbol heentrek - Zondagavond code geel, mogelijk oranje

Zaterdag was een aangename lentedag met meer zon dan verwacht. Die zon hadden we te danken aan een uitdrogend briesje uit het ZO en een hogedrukgebied boven het continent dat wat krachtiger was dan berekend. Dit leverde ook temperaturen op van bijna 14 graden, overdag dan toch. Eens de zon onder kelderde de temperaturen met een graad per 10 minuten in de vooravond. De condities waren helder en al snel voelde het erg koud aan. Toch leverde zo'n avond een aantal dieren op, allemaal duidelijk heentrek.

In de vorige Paddenblog meldde ik ook dat er nog geen eierafzetting was gevonden. Zaterdagnamiddag ben ik een aantal poelen gaan bekijken en heb ik moeten vaststellen dat ze er gisteren in de zon eindelijk aan begonnen zijn. Nog niet veel, maar het is een begin.

 

Wat brengt vanavond dan? Waarschijnlijk meer van hetzelfde, uitbol heentrek. Ook vandaag zondag schijnt de zon redelijk uitbundig, halen we 13 graden overdag en zal naar alle waarschijnlijk in de vooravond het kwik snel dalen, temeer omdat de wind stilaan krimpt van het oosten naar het noordoosten waardoor de afkoeling nog sneller gaat, tenzij er natuurlijk meer bewolking zou zijn.

Zondagavond geef ik dus code geel, mogelijk oranje. 

 Johan 

Categorieën: 2018

Herbegint de paddentrek of niet? En zo ja wanneer?

De zelden geziene winterprik zo laat in maart lijkt nu echt achter de rug. Het leidde tot een abrupt einde van de paddentrek. Afgelopen vrijdagavond was de laatste geregistreerde paddentrek tot het kwik onder de 3°C daalde. Daarna was er ook geen enkele avond meer met paddentrekweer. Iedereen stelt zich nu de vraag: is de paddentrek nu gedaan of niet en zo ja wanneer zou die kunnen herbeginnen?

 Waarom zou het gedaan zijn?

De aantallen op de actieplaats in bijvoorbeeld het Sendhout liggen op een subtotaal van 1.952 geregistreerde amfibieën. Dat is zeker in vergelijking met de voorgaande jaren hoog, maar zeker nog niet het hoogste cijfer ooit.

Er zijn veel tekenen die duiden dat we nog altijd in een onderbreking zitten door de winterprik en dat er dus nog een achterhoede aankomt. Eerst en vooral is bij de inspectie woensdag in de vooravond nergens paddensnoeren of kikkerdril gevonden in de voortplantingspoel. Er was opvallend genoeg ook geen beweging te zien. Wellicht houden de padden en kikkers zich nog schuil en wachten ze op beter weer om hun eieren af te zetten. Hebben ze hun metabolisme op een laag pitje gezet om de winterprik te doorstaan en zijn ze midden in hun voortplantingsseizoen eventjes in winterrust gegaan? Met vandaag maxima overdag van 8 graden was het best nog wat koeltjes en de vorige avonden en nachten met uitgebreid nachtvorst en meestal heldere condities waren alles behalve ideaal.

De laatste trekavond afgelopen vrijdag leverde ook veel koppeltjes op, wat duidelijk nog heentrek was. Normaal blazen we de paddentrek pas af wanneer de poelen leeg zijn en deze vol eitjes liggen. We kunnen ons moeilijk indenken dat door de winterprik de dieren allemaal uit de poel verdwenen zijn en dit jaar geen eieren leggen.

 Voorlopig gaan we er dan ook vanuit dat de paddentrek nog zal herstarten, de vraag is: wanneer? Als we naar de weerkaarten kijken gaat de komende nachten de vorst eruit, maar met permanent noordwestelijke tot westelijke luchtaanvoer blijft het gemiddeld eerder koel met bestendig temperaturen die onder het langjarig gemiddelde blijven. Gangmaker van dit weertype is nog steeds een hogedrukgebied boven de oceaan dat alle aanvoer van warmte naar West Europa afblokt en een koele stroming vanuit het noordelijke deel van de Atlantische oceaan in stand houdt. De komende dagen komen de maxima met moeite af en toe eens boven de 10 graden en de nachten zullen vrijwel vorstvrij blijven dankzij de vele wolken, maar met minima van 1 tot 5 graden kan je het niet echt lente noemen. Tijdens opklaringen kan het zo zelfs tot een graadje vorst komen in deze van oorsprong polaire lucht.

 Donderdag zou het gaan regenen. Een front verbonden aan een depressie boven de Noordelijke Noordzee ziet aan de noordflank van het hogedrukgebied de kans om ons morgen in regen te dompelen bij een koele 7 graden. In de Ardennen is het zelfs koud genoeg voor natte sneeuw bij zowat 2 graden. Tegen de avond zou het droog worden maar met veel wolken. De vraag is of de condities voldoende goed zullen zijn om de paddentrek terug op te starten. Onze dagverantwoordelijke zal aanwezig zijn en het staat iedereen vrij om langs te komen, maar ik durf geen succes verzekeren. Als er donderdagavond geen paddentrek zou zijn, is de kans klein dat het vrijdag of zaterdagavond wel het geval zou zijn, want de condities zullen nog minder goed zijn dan donderdagavond.

 Grotere kanshebber op paddentrek is dan volgende week maandag- of dinsdagavond, wanneer het kwik iets hoger zou uitkomen overdag en de kans op regen terug toeneemt.

 

De nabije toekomst zal duidelijk maken wat er precies aan de hand is: Paddenblog houdt je op de hoogte. 

Categorieën: 2018

Hopelijk overleven de dieren het!

Vrijdag haalden we op de middag nog 12 graden of zelfs iets meer, bij het schrijven van deze Hylakrant is het -2°C. Vrijdagnamiddag heb ik onze voortplantingspoel bezocht maar er was nog geen eiersnoer of klomp kikkerdril te vinden. De dieren zitten erin maar laten zich amper zien.

Druk dus ondanks de koude NO wind, ondanks het feit dat het droog was, ondanks de frisse temperaturen van 6°C in de avond snel dalend naar 3°C rond 21.20 uur, het moment waarop de paddentrek eindelijk helemaal stilviel. Spectaculair, zelden meegemaakt. Nog vele koppels, dus heel zeker heentrek. Misschien voelden de dieren de winterkou aankomen en wilden ze een "warm" plekje in de poel?

 

Tot zover het verslag: er is nu met 100% zekerheid een onderbreking. Wanneer alles herbegint lees je in een volgende paddenblog, maar dat er nog een achterhoede moet komen is bijna zeker.

We gaan enkele dagen uit de ether tot het winteroffensief voorbij is. Hopelijk overleven de dieren het.

Categorieën: 2018

Kans op paddentrek

Het wordt een erg buiïge dag met zelfs kans op onweer. maar ook opklaringen. Met zo'n 10 à 12 graden is het nog altijd zacht. Tegen de avond trekt de hemel terug dicht, de regenzone waar we donderdagavond mee te maken keert op zijn stappen terug en komt vanuit het noorden terug naar ons toe. Tegen de avond zou ze arriveren. Waarschijnlijk zitten we in de vroege avond nog in de zachte lucht met zo'n 6 à 8 graden, maar dat zal in de loop van de avond en nacht veranderen. De reden waarom de storing terugkomt is de ontwikkeling van een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië. Hierdoor kantelt de wind naar het NO, arctische lucht stroomt binnen en de eerdere regenzone transformeert in een sneeuwzone. Ondanks dit verschijnsel tip ik op tijdelijke paddentrek bij het invallen van het donker. Eigenlijk kunnen we stellen dat zolang we in de zachte lucht zitten er nog kans is op paddentrek. In de loop van de avond en nacht zullen alle dieren aan land snel moeten wegkruipen, want op enkele uren tijd zal het kwik kelderen en dat ondanks de bewolking. Waar en wanneer dat zal gebeuren is niet exact geweten, maar het kan best zijn dat het in Duffel nog regent terwijl het in Edegem al 2 uur aan het sneeuwen is, enkele uren later zal het in Duffel ook gaan sneeuwen, terwijl het wat zuidelijker in Putte nog regent, en zo schuift dit front verder met steeds meer zuidelijke sneeuwval. Waar het regent is het nog zacht genoeg voor paddentrek, waar het sneeuwt is het afgelopen.

 

En daarna komt er door brutale winterkou een onderbreking in de paddenoverzet. Zaterdag halen we amper het vriespunt met kans op sneeuw, daarna wordt het enkele dagen en nachten vrijwel helder met algemene vorst en geholpen door de zon halen we misschien + 2°C. Vanaf dinsdag kantelt de wind naar het noorden waardoor wat minder koude lucht met vanaf de noordelijke oceaan met een omweg kan binnenstromen. Tegen eind van de week halen we 7 graden overdag, maar nog altijd met nachtvorst. Er kan dan een (winterse) bui vallen.

 

Een datum voor een mogelijke herstart van de paddentrek lees je later wel.

Categorieën: 2018

Vanavond kans op toptrek, vrijdag vermoedelijk lichte trek, geen trek op zaterdag, zondag en maandag

Donderdag 14 maart  2018 begint nog droog, maar algauw trekt een regenfront binnen. We houden het op 10 à 11 °C. Een storing verbonden aan een depressie komt onze kant op. Waarschijnlijk nemen we die regen mee naar de avond. Bij valavond zou de temperatuur rond 8 à 9 °C draaien, al kan een ZO-wind het koude gevoel aanwakkeren. Toch wordt het vermoedelijk en avond met intense trek.

Vrijdag
15 maart 2018 lijkt een buiïge dag te worden, met zelfs kans op onweer. Het kwik stijgt tot 12 °C. Het front dat ons regen bracht donderdagavond schuift vrijdag op en komt ten noorden van Nederland en in Noord-Duitsland tot stilstand. Door een steeds krachtiger wordend hogedrukgebied boven Scandinavië gevuld met ijskoude Arctische lucht wordt het front teruggeduwd naar het zuiden. Terwijl we in België de avond nat ingaan bij zo'n 8 °C,  begint het rond de middag in Noord-Nederland te vriezen en te sneeuwen. Het front wordt steeds verder naar het zuiden gedrongen, waardoor ook in het noorden van België ergens tussen 23:00 - 03:00 uur in de nacht de vrieslucht binnenschuift en de neerslag zal neervallen in de vorm van sneeuw. Zoals het er nu naar uitziet, kan er ook vrijdagavond dus nog paddentrek opleveren, al hangt dit sterk af van de timing van het vriesfront.

Zaterdag
16 maart 2018 wordt een onvervalste winterdag met kans op sneeuw. Zaterdagavond klaart het op in de droge Arctische lucht en zal er matige vorst optreden tot -5°C. Gelukkig gaat dit gepaard met een stevige NO-wind, waardoor het koude gevoel nog toeneemt, maar met harde wind is de kans op ijsvorming op de poelen minder groot. Zondag 17 maart 2018 zou een ijsdag kunnen worden met veel zon en zondagavond daalt het kwik tot -6 °C of lager. Er staat nog steeds een stevige wind. Maandag 18 maart 2018 halen de dagmaxima makkelijk het vriespunt en gaan overdag de scherpste kantjes eraf. Het hogedrukgebied verandert van vorm en schuift stilaan richting Groot Brittannië waardoor we de oost-noordoostenwind inruilen voor een meer noordelijke wind. Vanuit die hoek gaan we natuurlijk geen lente krijgen, maar overdag halen we vlot temperaturen boven het vriespunt en krijgen we een aantal maartse buien. De nachtvorst blijft, maar wordt lichter. Elke dag zal het kwik wat stijgen om zo uit te komen op 7 °C, en nog steeds enkele graden vorst in de nacht. Geen paddentrek dus vanaf zaterdag tot minstens maandag.

Conclusie: donderdag een mogelijke topdag, vrijdag 15 maart kans op lichte trek, vanaf zaterdag valt het even volledig stil, minstens tot maandag.

Vermoedelijk zal een volgend bericht pas dinsdag worden verstuurd, aangezien de kaarten voor de komende dagen immers vrij duidelijk liggen.

Met vriendelijke groeten,

Dominique en Johan

Categorieën: 2018

Woensdag lichte trek, donderdag mogelijke topavond, vrijdag nog kans op een kleine piek

Woensdag 14 maart 2018 kondigt zich aan als een mooie, zonnige lentedag. De wind kantelt van NW naar ZO, waardoor opnieuw zachte lucht binnenstroomt. We halen 13 °C. Ook vanavond blijft het zacht maar door brede opklaringen zal de temperatuur vrij snel dalen. Het blijft ook droog. Vermoedelijk zullen deze omstandigheden wel enige trek opleveren. Wellicht zal de paddentrek starten rond 19:20, met een piekje tussen 19:30 - 20:00. Daarna zal de trek snel afnemen. Donderdag 15 maart 2018 is de invloed van het hogedrukgebiedje weg. Een storing verbonden aan een depressie ten zuiden van ons land neemt het over en zorgt voor regen. Met 11 °C houden we het zacht. Deze avond lijkt wordt een mogelijk kantelpunt in he trekseizoen. Als er donderdagavond veel amfibieën worden geregistreerd, dan is de trek nog zeker niet voorbij en mogen we ons nog aan een flinke golf verwachten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden we durven besluiten dat de trek op zijn laatste benen loopt. We gokken erop dat donderdag een topdag wordt. Dat wordt voorlopig ook de laatste avond met echte paddentrek. Vanaf vrijdagavond 16 maart 2018 volgt er weer een winterprik.  

Vrijdag 16 maart 2018 halen we overdag nog 9 °C en zal het stevig regenen. De storing van donderdag blijft wat hangen en wordt pas in de loop van de dag terug naar het zuiden geduwd. De wind draait wel naar NO en vanuit die hoek stroomt arctische lucht binnen die wordt vervoerd door het eerder genoemde hogedrukgebied dat nu heel Scandinavië heeft ingepalmd. De regen zal door de koude lucht vermoedelijk als sneeuw uit de lucht vallen en de temperaturen gaan onder het vriespunt. Afhankelijk of de vrieslucht vrijdagavond al gearriveerd is of niet, krijgen we
mogelijk nog een piekje paddentrek, op de vooravond van deze koude periode.

Zaterdag
17 maart 2018 wordt bijzonder koud. Het kwik komt niet meer boven nul en neerslag valt in de vorm van sneeuw. Deze avond zal er geen paddentrek zijn. Zondag 18 maart 2018 en maandag 19 maart 2018 keert de zon terug, maar toch zal het kwik niet of nauwelijks boven het vriespunt komen. In de nacht vriest het licht tot matig en ijsvorming is dan ook niet uitgesloten. Met zoveel padden, kikkers en salamanders in de poel is dit geen optimaal scenario. Maar ook op deze dagen wordt er dus geen trek verwacht. Vanaf dinsdag 20 maart 2018 kruipen de maxima wat naar boven, maar in de nacht blijft het vriezen. De scherpste kantjes gaan er dan af vooral overdag, maar in de nacht vriest het nog steeds en paddentrek is ook bij dit meer gematigd weer uitgesloten.

Conclusie: woensdag 14 maart 2018 kans op lichte trek, donderdag 15 maart 2018 wordt vermoedelijk top, vrijdag 16 maart 2018 zou nog een klein piekje kunnen opleveren in de vroege vooravond. Daarna gaan de boeken dicht.

Categorieën: 2018