boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Kenmerken

De muurhagedis (Podarcis muralis) is een kleine afgeplatte hagedis met een lichaamslengte van 6.5 cm en een relatief lange staart van 12 cm. Bovenzijde bruinachtig met zeer fijne beschubbing. Grote kop met opvallend slaapschild. Ongetande halskraag.

De mannetjes hebben een ingewikkelde rugtekening met veel variaties, soms networmige of met laterale strepen. Donkere flanken. De onderzijde is wit, roze, geel en vooral bij mannetjes oranje of baksteenkleurig met zwarte vlekjes. Oude dieren hebben enkele blauwe vlekjes op de flanken. In de paartijd hebben ze een dikke staartwortel.

De wijfjes hebben donkere flanken met twee licht gekleurde flankstrepen. De kleuren van de buikzijde zijn zoals bij het mannetje, maar met puntvormige vlekjes.

De juvenielen lijken min of meer op vrouwtjes maar de buikzijde is wit.

Levenswijze

Verspreiding

De muurhagedis (Podarcis muralis) is in België van oudsher een bewoner van thermofiele plaatsen in de vallei van de Maas en zijn bijrivieren. De meest noordelijke populaties van West-Europa leven langs de Maas op enkele terreinen in Maastricht in Nederland. Deze Nederlandse populaties zijn geïsoleerd van de populaties in Wallonië. Over heel haar verspreidingsgebied prefereert de muurhagedis structuurrijke biotopen en in het noordwestelijk areaal vooral door de zon beschenen, eerder droge biotopen waar voldoende stenen of surrogaten ervan (betonplaten, oude muren, enz.) aanwezig zijn.

In Vlaanderen is deze soort niet inheems. Wel worden er de laatste jaren meer en meer reproductieve populaties gevonden, hoodfdzakelijk langs spoorwegen. Tot op heden zijn er een 19-tal locaties bekend waar de soort zich voortplant. Naast deze locaties zijn er ook nog een aantal solitaire waarnemingen die nog dienen gecontroleerd worden zodat het aantal populaties in de toekomst wellicht nog zal toenemen.

Sommige populaties zoals bijvoorbeeld die in Mechelen, Leuven en Kortemark tellen meer dan 100 dieren. De herkomst van de meeste populaties is tot op heden niet bekend maar het is duidelijk dat alle populaties zich hebben ontwikkeld uit accidenteel (via transport)of vrijwillig geïntroduceerde dieren.


Verspreidingskaart in België van 2010 tot vandaag (waarnemingen.be).


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 24-07-2019 10:41:19