boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Belangrijke informatie om acties op te zetten

Meer info:

Amfibieën onderweg (PDF, 5 MB!!!, 34 blz)
Een technische brochure die op eenvoudige wijze de belangrijkste principes van oversteekvoorzieningen en wegbeveiligingen voor amfibieën uiteenzet. De publicatie gaat niet alleen in op de beveiliging van wegen maar evenzeer van randinfrastructuren, zoals rioleringen, en de ontsnippering van barrières.

Amfibieën onderweg, Gebruik de rechter muisknop om te bewaren (5 MB, 34 blz)

De brochure sluit aan op een studieopdracht van de Cel Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) van de AMINAL-afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid. De studie werd door Econnection uitgewerkt. Ze beoogt inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om aanrijdingen van amfibieën te vermijden en beschrijft uitvoerig de technische vereisten waaraan voorzieningen moeten voldoen. De publicatie is te bestellen bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
AMINAL-afdeling Algemeen Milieu- & Natuurbeleid
Cel Natuurtechnische Milieubouw
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 - bus 8
1000 Brussel
katja.claus@lin.vlaanderen.be


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 27-02-2019 13:18:17