boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Resultaten 2014

Hier zijn de resultaten voor 2014!

Overzicht resultaten 2014 per provincie (.PDF)
Overzicht resultaten 2014 per gemeente (.PDF)
Dag per dag

In 2014 werden in 123 Vlaamse steden en gemeenten 264 overzetacties georganiseerd (een record!), goed voor 166.547 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het gaat vooral om Gewone pad (73%), Bruine kikker (18%) en Alpenwatersalamander (2%). Maar ook zeldzame soorten als Rugstreeppad (20 ex.), Heikikker (1 ex.) en Kamsalamander (241 ex.) werden in de emmers aangetroffen. De hoogste aantallen amfibieën werden gered in Antwerpen (44.044), gevolgd door Oost-Vlaanderen (37.596), Limburg (35.513),West-Vlaanderen (26.208) en Vlaams-Brabant (23.186). Topgemeenten waren Beringen (waar in 2014 maar liefst 10.426 levend de weg werden over geholpen), Merksplas (7.613), Aalter (7.377) Meeuwen-Gruitrode (5.789) Bornem (4.655), Gavere (4.597) en Ranst (4.263).Toch noteerden vrijwilligers vorig jaar nog 11.969 verkeersslachtoffers. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Op heel wat trekroutes is er immers geen ‘padden rescue team’ actief en het werkelijke aantal verkeersslachtoffers ligt dus vaak aanzienlijk hoger.

Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start midden tot eind februari om te pieken in de eerste of tweede week van maart. In 2014 viel een eerste piek op 20 februari maar viel de grote trekgolf tussen 7 en 23 maart, met 10 maart als absolute uitschieter.

Overzicht overzet 2014

Amfibieën zijn vooral schemerdieren. De trek vat aan rond 19:00 en stopt rond middernacht. Natuurpunt roept automobilisten op om aandacht te hebben voor de paddentrek en hun snelheid te minderen tot 30 km/u op de aangegeven plaatsen. Reden: bij lagere snelheden kunnen bestuurders overtrekkende padden gemakkelijker opmerken en ontwijken. Minstens even belangrijk: bij snelheden hoger dan 30 km sneuvelen ook veel amfibieën door het 'aanzuigeffect' van het voorbijrazende verkeer.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 28-08-2017 14:24:06