boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Resultaten 2013

Hier zijn de resultaten voor 2013!

Overzicht resultaten 2013 per provincie (.PDF)
Overzicht resultaten 2013 per gemeente (.PDF)
Dag per dag

In 2013 werden in 122 Vlaamse steden en gemeenten 246 overzetacties georganiseerd, goed voor 174.944 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het gaat vooral om Gewone pad (79%), Bruine kikker (12%) en Alpenwatersalamander (3%). Maar ook zeldzame soorten als Rugstreeppad (31 ex.), Heikikker (2 ex.), Kamsalamander (244 ex.) en Vuursalamander (1 ex.) werden in de emmers aangetroffen. Toch noteerden vrijwilligers vorig jaar nog 11.321 verkeersslachtoffers. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Op heel wat trekroutes is er immers geen ‘padden rescue team’ actief en het werkelijke aantal verkeersslachtoffers ligt dus vaak aanzienlijk hoger.

De hoogste aantallen amfibieën werden gered in Antwerpen (51.268), gevolgd door Oost-Vlaanderen (36.764), West-Vlaanderen (31.985), Limburg (30.566) en Vlaams-Brabant (24.201).

Topgemeenten waren Ieper (hier werden maar liefst 9.093 trekkende amfibieën geregistreed), Beringen (8.406), Merksplas (8.305), Bornem (7.160), Meeuwen-Gruitrode (5.323) en Oud-Heverlee (5.012).

Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start midden tot eind februari om te pieken in de eerste of tweede week van maart. Vorig jaar liep het vreemd: geen aanloop, een explosie tussen 6 en 9 maart en daarna hield een lange, aanhoudende winterprik de deur op slot tot 9 april.

Overzicht overzet 2013

Amfibieën zijn vooral schemerdieren. De trek vat aan rond 19:00 en stopt rond middernacht. Natuurpunt roept automobilisten op om aandacht te hebben voor de paddentrek en hun snelheid te minderen tot 30 km/u op de aangegeven plaatsen. Reden: bij lagere snelheden kunnen bestuurders overtrekkende padden gemakkelijker opmerken en ontwijken. Minstens even belangrijk: bij snelheden hoger dan 30 km sneuvelen ook veel amfibieën door het 'aanzuigeffect' van het voorbijrazende verkeer.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 28-08-2017 14:23:52