boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Amphibiens et Reptiles de Wallonie

Deze atlas is het resultaat van jaren lang inventarisatiewerk door een groot aantal veldmedewerkers. Niet minder dan 800 waarnemers verzamelden in de periode 1985 tot 2003 meer dan 30.000 gegevens. De verspreiding van alle in Wallonië levende soorten amfibieën en reptielen (21 inheemse en negen exotische taxa) wordt weergegeven door middel van IFBL uurhokken (16 km2).

Sedert de eerder gepubliceerde atlassen van Parent is de herpetofauna in het Waalse Gewest grondig veranderd maar dan vooral in negatieve zin: op uitzondering na van de Muurhagedis die zijn areaal weet uit te breiden naar meer secundaire (antropogene) sites doen andere soorten het slecht of veel minder goed: uitsterven Knoflookpad en Boomkikker, het bijna volledig verdwijnen van de Geelbuikpad, een soort die vroeger in sommige streken vrij algemeen was, het lokaal uitsterven van populaties van Rugstreeppad en Kamsalamander, het verder fragmenteren van reptielenpopulaties, vooral van de Gewone adder.
Het boek bevat 384 pagina’s, 280 kleurfoto’s en 100 verspreidingskaarten.

Referentie: Jacob J.P., Percsy C., de Wavrin H., Graitson E., Kinet T., Denoëm M., Paquay M.n Percsy N. & Remacle A., 2007. Amphibiens et Reptiles de Wallonie. la Série Faune-Flore-Habitats n° 2. Aves – Raînne et Direction Générale des Ressources naturelles et de l’ Environnement, Ministère de la Région wallonne, Namur.
Te koop bij: Natuurpuntwinkel (tel. 015/43 16 88; winkel@natuurpunt.be)


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 30-04-2018 14:04:51