boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Inventarisatie amfibieën en reptielen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In opdracht van het Ministerie van Leefmilieu en het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aanvullend op de in 2005 gepubliceerde Herpetologische Atlas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) (Weiserbs & Jacob, 2005) werden in 2006 en 2007 door Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, een aantal inventarisaties uitgevoerd.
Deze inventarisaties kaderen in een verdere opvolging van de herpetofauna in het BHG en omvatten het volgende drieluik:

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 05-05-2018 15:21:49