boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Bedreigingen voor de reptielen

Onze inheemse reptielen worden vooral bedreigd door habitatverlies en fragmentatie. Onze reptielensoorten doen het immers vooral goed in habitats met veel structuurvariaties maar in onze contreien met veel industrie en grootschalige landbouw worden dergelijke 'slordige' hoekjes vaak netjes 'opgeruimd' en verliezen de reptielen de gelegenheid om te schuilen te zonnen en zich te voeden. Het verwijderen van kleine landschapselementen voor onze grootschalige landbouw zoals haagkantjes en lage ruigtes, het verbossen of afbranden van heide percelen zorgen allemaal aan een aanzienlijk habitatverlies en -fragmentatie voor onze reptielenfauna.

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 15-02-2018 15:08:47