boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Pitrus, een verrassend goed reptielbiotoop

Met name op voormalige landbouwgronden in en rond natuurgebieden is vaak veel Pitrus (Juncus effusus) aanwezig. Maaien, plaggen en andere maatregelen worden genomen om de plant in haar opmars af te remmen. Bij dergelijke beheermaatregelen kunnen helaas veel reptielen worden gedood. Vegetaties met Pitrus blijken een belangrijk biotoop te vormen voor reptielen. Het is van groot belang dat de beheerder rekening houdt met de mogelijkheid dat zich in Pitrus-vegetaties een reptielpopulatie kan bevinden.

Donker, A.Th. (1999) - De levende natuur - 100: 222-223.

Pitrus, een verrassend goed reptielbiotoop


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 12-02-2021 08:39:28