boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Hazelworm: effectief onderzoek naar een weinig zichtbare soort

In de periode 2014-2016 werd een onderzoek naar het voorkomen van Hazelworm (Anguis fragilis) uitgevoerd in de zuidrand van Antwerpen (Mortsel, Borsbeek, ...). Artificiële platen werden op gunstige zonbeschenen locaties geplaatst en regelmatig gecontroleerd in de periode van april-september. Deze werkwijze zorgde voor een snelle en gerichte vaststelling van de aanwezigheid van Hazelworm. Het aantal gekende locaties waar deze moeilijk waarneembare soort voorkomt, werd gevoelig uitgebreid binnen de onderzochte gemeenten. Een Capture Mark Recapture techniek werd uitgewerkt, waarbij dieren individueel herkend kunnen worden. Deze mogelijkheid laat toe om in detail gegevens te verzamelen zoals bewegingen tussen platen, het aantal individuen dat gebruik maakt van de platen, ... Via een weinig arbeidsintensieve techniek is de soort succesvol geïnventariseerd in deze gebieden en het beheer neemt nu de vereisten van deze soort mee in beschouwing.

Annelies Jacobs (Natuurpunt Mortsel), Loïc Van Doorn (VUB)
Hazelworm: effectief onderzoek naar een weinig zichtbare soort (.PDF - 6 MB).


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 30-04-2018 15:00:13