boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Het poelenproject

veedrinkpoel Op 1 januari  2001 startte Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt Studie met een poelenproject. Dit project liep i.s.m. het Instituut voor Natuurbehoud, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA), de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en werd uitgevoerd in het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (Vlina).

De bedoeling van het project is om de actuele toestand van de amfibieën in Vlaanderen te onderzoeken en te vergelijken met de toestand van tien tot twintig jaar geleden. Wat is de toestand van de poelen op dit moment? Welke soorten amfibieën doen het goed en welke soorten gaan achteruit? Bovendien zal nagegaan worden aan welke vereisten poelen moeten voldoen om bepaalde soorten te herbergen en hoe snel nieuwe poelen gekoloniseerd worden.

Resultaten:

Niet-technische samenvatting (.pdf, 34kb)

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 23-06-2007 17:27:37