boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Onderzoek naar de verspreiding van de Noord-Amerikaanse Stierkikker in heel Vlaanderen, dit in het kader van een interregproject.


We doen graag beroep op de medewerking van elkeen om waarnemingen van stierkikkers door te geven! Ook waarnemingen uit het verleden en waarnemingen die duiden op enige vorm van voortplanting (eilegsels, larven, juvenielen) zijn zeer waardevol. We willen zo vlug als mogelijk alle plaatsen kennen waar de Noord-Amerikaanse stierkikker zich voortplant.

Meer informatie over de verspreiding, kenmerken, biotoop en de roep van de brulkikker vindt u op deze pagina: Kenmerken Brulkikker

Wanneer en waar inventariseren?

De beste tijd om te inventariseren zijn warme dagen of avonden omdat de mannetjes dan vrij intensief roepen. Maar ook bij minder goed weer kunnen stierkikkers visueel waargenomen worden door met behulp van een verrekijker de oevers aandachtig af te speuren naar op het wateroppervlak of tussen de oevervegetatie zittende dieren. De dieren vallen vrij goed op omwille van hun grootte, hun soms felgroene kleur (oudere dieren hebben meer bruin) en hun uit de kop stekende ogen. Stierkikkers zitten doorgaans onder een langs de oever overhangende struik of op een zonbeschenen en beschut plekje.

Gelieve elke waarneming in te voeren op www.waarnemingen.be met zoveel mogelijk de precieze aanduiding van de locatie.

Robert Jooris, medewerker amfibieën- en reptielenwerkgroep Hyla van Natuurpunt Studie vzw.
Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren
Tel. 09-369 42 28
e-mail: info@hylawerkgroep.be

Volgende gebieden dienen bij voorkeur geïnventariseerd te worden:

Maar ook waarnemingen uit andere gebieden zijn uiteraard welkom!

UTM-km-hokken waarin de soort is waargenomen (periode 1995 tot heden) in Vlaanderen.

UTM-km-hokken waarin de soort is waargenomen (periode 1995 tot heden) in Vlaanderen.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 03-09-2016 19:12:08